PREŠOV

*marec 23. 2024

23.3.2024 o 19:00, M-Arena,

TRNAVA

*jún 10.

ŽILINA

*november 18 .

TRANSFORMATION TOUR -DOM ODBOROV ŽILINA

TRANSFORMATION TOUR

SPÔSOB:

Do každého mesta chceme tiež priniesť so sebou niekoľko tímov, ktoré budú slúžiť s lokálnym tímom ľuďom v danom meste jeden, alebo viac dní. Spájame rôzne spoločenstvá a služby z okolia a spoločne im a mestu slúžime. Chceme naštartovať úplne obyčajných ľudí zažívať neobyčajné veci s Pánom Bohom! Prihovárame sa a žehnáme rôznym oblastiam verejného života ako je školstvo, verejná správa, politika, zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, podnikanie, a kulúra. Vyzývame Boží ľud k modlitebnej “adopcii” všetkých predstaviteľov mesta a verejného života. Na Dávidových stánkoch uctievame Pána Ježiša Krista ako Pána a Kráľa celej zeme, modlíme sa za oblasti života v meste a za veci, kde chýba hojný život. Modlitebný evanjelisti sa na uliciach počas dňa prihovárajú za potreby ľudí a zvestujú im “dobrú správu”. Celodenný program a aktivity sú zakončené spoločným večerom chvál, kde priamo na pódiu žehnáme kľúčovým ľuďom v meste, z cirkví, samospráv s cieľom povzbudzovať ich a pomôcť im rozbehnúť Božiu premenu mesta a zmeniť celkovú atmosféru života!

NÁŠ CIEĽ:

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa. Preto chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

túžiš po premene
v tvojom meste?

Máš na srdci ľudí ktorý v ňom žijú? Chceš sa dozvedieť o Transformation Tour viac?

Napíš nám! 🙂

TÍMY:

.Keď prichádzame do vášho mesta, do každého z našich tímov by sme radi privítali aj domácich ľudí z vaších spoločenstiev. Prihlásiť sa môžete na: awakeningslovakia@gmail.com.

Modlitebný tím

slúžiaci obyvateľom mesta, spoločenstvám, služobníkom, pastorom

Dávidove stánky

nepretržité chvály a príhovory za celý program v danom meste

Modlitby 24/7

sieť modlitebníkov a príhovorcov, ktorí držia modlitebnú stráž (na „ďiaľku“ zo svojho mesta) za celú akciu.

Modlitebná evanjeli-
zácia

príhovorné modlitby za ľudí na uliciach.Do tohto tímu pozývame domácich (miestnych) modlitebníkov a evanjelistov, ktorí majú na srdci svoje okolie a evanjelizáciu.
Viac o modlitebnej evanjelizácií sa dozviete na stránke:

Čo môžeš očakávať?

Čo môžeš očakávať?

– spoločenstvo, spoločný čas, vzťahy, ...
– vzájomné zdieľanie a služba s ľudmi, ktorí túžia slúžiť v evanjelizácií a modlitbách
– spoločné modlitby - za nás, mesto, vedenie, cirkev, ...
– evanjelizácia na uliciach

Vrámci programu vystúpia hudobné zoskupenia aj jednotlivci z rôznych kútov Slovenska, lokálni rečníci a mnoho iných.

Súbežne s hlavným programom bude prebiehať napríklad aj detský program , modlitby príhovoru a Dávidove stánky. Zúčastniť sa môžete aj na Modlitbách 24/7 alebo uctievaní tancom počas chválových modlitieb.

Vyvrcholením programu je spoločný večer modlitieb a chvál. Na toto stretnutie pozývame aj zástupcov jednotlivých sfér života mesta, ktorým umožňujeme v krátkom výstupe povedať pár slov o ich výzvacha problémoch, ktoré sa stanú našimi modlitebnými námetmi. Následne prebiehajú modlitby za predstaviteľov mesta. V tejto časti spolupracujeme s kresťanskými duchovnými autoritami z rôznych denominácií, pôsobiacich v meste.

Vstup na program je zadarmo keďže chceme aby sa programu mohol zúčastniť každý. Súčasťou programu je preto aj prípadná zbierka, ktorá pomáha pokryť naše náklady.

– Vytvárame sieť a spôsob vzájomnej podpory a spolupráce so skupinami a jednotlivcami v mestách a na tejto stránke budeme pridávať ďalšie materiály, svedectvá, vyučovania, videá a následné aktivity na podporu vízie získavať mestá pre Krista


– Motivujeme kresťanov ku adoptovaní si svojho okolia modlitbou a praktickou službou. Viac info pod hlavičkou “ADOPTUJ SI”


– možná spolupráca na príprave kajúcnej tryzny v tvojom meste.


– možná pomoc pri zorganizovaní konferencie “Otcovo srdce”


– možná spolupráca na organizovaní Dávidových stánkov (klikni na hlavičku Crescendo-Dávidové stánky) 


– know-how pri zorganizovaní modlitebnej miestnosti 24/7 v tvojom meste.


– know how pri rozbiehaní Domov modlitby v tvojom okolí.


– pomoc pri organizovaní modlitebných raňajok a stretnutí kňazov, pastorov a vedúcich spoločenstiev, podnikateľov, pri modlitbách na mestských zastupiteľstvách… atď. v tvojom okolí.

– pomoc nášho tímu pri tréningoch a pokračovaní modlitebnej evanjelizácie a príhovorných modlitieb za potreby mesta a na mestkých zastupiteľstvách


– možná Premena Tour, alebo Dávidov stánok v tvojom meste.e knihy a točíme inšpiračné videá o premene miest a národa. (klikni na hlavicku videa resp. knihy)


– organizujeme konferenciu o Prebudení a Premene miest a národa (pozri kalendár akcií)


– pomoc pri zorganizovaní rôznej inej služby, ktorá by mohla byť pomocov pre víziu PREMENA TOUR


– pomoc pri zorganizovaní konferencie Otcovo srdce
tréning pre tím tanečníkov v uctievaní
vyučovania pre modlitebný tím, 

Cieľom PREMENY TOUR je povzbudiť každé mesto, aby začalo aktívne investovať svoje zdroje do rozvíjania evanjelizačnej služby vo svojom meste aj po skončení turné, a preto sa snažíme pokryť výdavky turné hlavne z našich zdrojov a nebyť príťažou pre miestne spoločenstvá.

Súčasťou programu je aj prípadná zbierka, ktorá pomáha pokryť naše náklady.

PODPORA TOUR S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE! Povzbudzuje ťa, čo robíme?

Veľmi nám pomôžeš modlitebnou a finančnou podporou.

Ak mate na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK41 0900 000000 5165691682
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121

Do poznámky: prosím uveďte váš email a PREMENA TOUR

QR CODE – PODPORÁ PREMENA TOUR

 

– pozvanie TRANFORMATION TOUR vo vašom meste musí prísť aspoň od dvoch denominácií

– cirkvy, ktoré stoja za TRANSFPRMATION TOUR v ich meste si musia určiť spoločného domáceho koordinátora pre komunikáciu s nami.

– naštartujte pravidelnú modlitebnú skupinku za mesto a TRANSFORMATION TOUR aj s ďalšími kresťanmi z iných denominácií pred a aj po akcii.

– čo najviac sa zoznámte s víziou TRANSFORMATION TOUR a  materiálmi na tejto stránke.

– oslovte čo najviac kresťanov do zapojenia sa do jednotlivých tímov.

– zúčastnite sa spoločného stretnutia všetkých tímov v danom dni TRANSFORMATION TOUR podľa časového rozvrhu.

SVEDECTVÁ / PRÍBEHY

twc@timothy.sk

Emailom s vami komunikuje
Ľubka Maceková...

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby Mládeže pre Krista Slovensko.

Pre ozobrazenie otoč mobil >